Getallen onder twintig (ook in combinatie met honderd, duizend, miljoen...) schrijf je in een formele tekst het beste voluit.

Meer nieuws