Personen

Schooljaar 2020-2021

Directie: Nele De Bie

Graadcoördinatoren: Inge Heyvaert, Ann Mortier en Katrien D'heer

Preventieadviseur: Veerle Van Den Bossche

Secretariaatsmedewerkers:

De Bie Klara
De Smedt Lieselot
De Vos Lieke
Dooms Mathijs
Pauwels Cristel
Perdaens Kurt
Rogiers Lien
Van den Bossche Pieter
Van Eynde Lou

Zorg:

Lien Rogiers en Lou Van Eynde
Inge Heyvaert
Ann Mortier
Katrien D’heer
CLB – medewerkers
Veerle Cool - verantwoordelijke leer-en ontwikkelingsstoornissen (LOS)
Jonathan Van Stichel: anti-pestcoach

ICT:

Lieke De Vos
Mathijs Dooms
Pieter Van den Bossche

Voorzitter schoolbestuur: Rita Storme

Voorzitter schoolraad: Kurt Jacobs

Voorzitter oudercomité: Annelies Doolaege