Personen

Schooljaar 2021-2022

Directeur: Nele De Bie
Adjunct-directeur: Inge Heyvaert

Graadcoördinatoren: Ann Mortier, Katrien D'heer, Lien Tilburgh, Tamara Lauwers

Preventieadviseur: Lieven Verhaegen

Secretariaatsmedewerkers:

De Bie Klara
De Smedt Lieselot
De Vos Lieke
Dooms Mathijs
Lauwers Hanne
Pauwels Cristel
Perdaens Kurt
Rogiers Lien
Van den Bossche Pieter
Van Eynde Lou

Zorg:

Lien Rogiers en Lou Van Eynde
Inge Heyvaert
Ann Mortier
Katrien D’heer
CLB – medewerkers
Jonathan Van Stichel & Kim Van Gucht: anti-pestcoach

ICT:

Lieke De Vos
Mathijs Dooms
Pieter Van den Bossche

Voorzitter schoolbestuur: Rita Storme

Voorzitter schoolraad: Kurt Jacobs

Voorzitter oudercomité: Annelies Doolaege