Lessenroosters

Lessenrooster 1ste jaar 2021 - 2022

1ste jaar A Latijn Basis + verdieping Basis
Basisvorming      
Godsdienst 2 2 2
Aardrijkskunde 2 2 2
Engels 1 1 1
Frans 3 3 3
Geschiedenis 1 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
Mens en samenleving 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 2
Nederlands 4 4 4
Plastische opvoeding 2 2 2
Techniek 2 2 2
Wiskunde 4 4 4
Differentiatie      
Latijn 4    
Project 1    
OP: oriënterende projecten (verplicht)   2 2
VP: verkennende projecten (keuze)   2 2
VSP: versterkende projecten (aangestuurd)   1 1
  32 32 32

 

Lessenrooster 2e jaar 2021 - 2022

2e jaar A Basis Basis + verdieping
Algemene vorming    
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Muziek 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Nederlands 4 4
Techniek 2 2
Wiskunde 4 4
Basisoptie - Keuze tussen één van onderstaande opties    
Economie en organisatie 5 5
Moderne talen en wetenschappen
Maatschappij en welzijn
STEAM-wetenschappen
STEAM – technieken
Klassieke talen – Latijn (enkel mogelijk indien Latijn gevolgd in 1A)
Differentiatie    
Versterkend project 2 2
  32 32

 

Lessenrooster 3e jaar 2021 - 2022 Onderwijsmodernisering

DOORSTROOM FINALITEIT Economische Wetenschappen Natuurwetenschappen Maatschappij en welzijnswetenschappen
Leerjaar 3 3 3
Godsdienst 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1
Biologie - 2 -
Chemie - 2 -
Economie 4 - -
Engels 3 3 2
Frans 4 4 3
Fysica - 2 -
Geschiedenis 2 2 1
Inleiding filosofie - - 1
Lichamelijke opvoeding 2 2 2
MEAV* 1 1 1
Natuurwetenschappen** 3 - 3
Nederlands 4 4 4
Sociale psychologie - - 5
Wiskunde 5 5 4
Complementaire uren (versterkend) 1 2 3
  32 32 32
*Maatschappelijke, Economische en Artistieke Vorming
** 3 uur natuurwetenschappen omvat 1 uur biologie + 1 uur chemie + 1 uur fysica
DUBBELE FINALITEIT Maatschappij en welzijn
Leerjaar 3
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
MEAV* 1
Maatschappij en welzijn 10
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 4
Wiskunde 3
Complementaire uren (versterkend) 2
  32

 

Lessenrooster 4e jaar 2020 - 2021

ASO Economie Wetenschappen
Leerjaar 4 4
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 2
Chemie 1 2
Duits 1 1
Economie 4 -
Engels 3 3
Frans 4 4
Fysica 1 2
Geschiedenis 2 2
Informatica 1 1
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Seminarie 0/1 1
Wiskunde 5/4 5
  32 32
TSO STW
Leerjaar 4
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 3
Geschiedenis 1
Informatica 1
Integrale opdrachten 7
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 4
Nederlands 4
Sociale wetenschappen 4
Wiskunde 3
  34

 

Lessenrooster 3e graad 2020 - 2021

ASO Economie - moderne talen Economie - wiskunde Wetenschappen - wiskunde Moderne talen - wetenschappen
Leerjaar 5 6 5 6 5 6 5 6
Godsdienst 2 2 2 2 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 2 1 2
Biologie - - 1 1 2 1 2 1
Chemie - - 1 1 2 2 2 2
Duits 3 3 1 1 1 1 3 3
Economie 4 4 4 4 - - - -
Engels 3 3 2 2 2 2 3 3
Esthetica 1 1 1 1 1 1 1 1
Frans 4 4 3 3 3 3 4 4
Fysica - - 1 1 2 2 2 2
Geschiedenis 2 2 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2 2 2
Natuurwetenschappen 2 2 - - - - - -
Nederlands 4 4 4 4 4 4 4 4
Seminarie 1 1 1 1 1 1 1 1
Wiskunde 3 3 7 7 7 7 4 4
  32 32 33 33 32 32 33 33
TSO Sociale en technische wetenschappen
Leerjaar 5 6
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 1 1
Integrale opdrachten 7 7
Lichamelijke opvoeding 2 2
Natuurwetenschappen 4 4
Nederlands 4 4
Plastische opvoeding 1 1
Sociale wetenschappen 4 4
Wiskunde 3 3
  34 34