Inschrijvingen 2020 - 2021 - Digitaal inschrijven

Dinsdag 31 maart 2020 - 15u

1e graad 1ste leerjaar A :150 plaatsen

 

Beste eventuele nieuwe ouders van SIVIBU

De maatregelen omtrent het coronavirus nopen ons tot het zoeken van alternatieven voor heel wat zaken.
Wat voor jullie en ons momenteel belangrijk is, is de inschrijving van jullie zoon/dochter.

Omwille van de onzekerheid naar wat zal toegelaten worden na de paasvakantie, hebben we beslist om de infozaterdag van 25 april NIET te laten doorgaan. Ook het fysieke inschrijven is momenteel niet aan de orde.

De aanmelding en inschrijving zullen dus digitaal gebeuren.
Digitaal aanmelden en inschrijven zijn onderhevig aan heel wat regelgeving. Wij zijn met dit dossier bezig en houden jullie via website, facebook ... op de hoogte.

Wil je graag persoonlijk door ons gemaild worden met alle concrete info, dan vragen wij om via onderstaande link (die ook op de website staat) jullie gegevens achter te laten. Dit document is geen aanmelding of geen inschrijving. Het is een uitwisselen van gegevens opdat we jullie zo goed mogelijk kunnen bereiken.

Klik hier voor het formulier

 

Met vriendelijke groeten


Nele De Bie
directeur