header foreground

Actueel


Aanmeldingsformulier Oud-leerlingen

04-12-2017

Beste oud-leerling

Wij willen op school graag een zo volledige magelijke gegevensbank van onze oud-leerlingen aanleggen. Hiervoor hebben we wel even jouw medewerking nodig. Je vindt hier in bijlage een document dat je kan invullen en terugsturen naar het vermelde adres. Hartelijk dank bij voorbaat voor je medewerking.

Download Aanmeldingsformulier oud.docx    15.48KB